Akadémia Krásy

BEAUTY BLOG, ktorý sa stará o vnútornú a vonkajšiu krásu žien každý deň. Niet škaredých žien, sú len ženy, ktoré sú lenivé, pretože krása nie je dar, ale drina. Preto v roku 2013 Daniela Kmeťová a Jana Hudecová založili BEAUTY BLOG s názvom Akadémia Krásy, ktorý sa stal povinným čítaním každej modernej ženy.