Facebook hlasovanie je pod kontrolou!

shutterstock_120012388Pravidlá a podmienky súťaže Bloger roka 2014 jasne deklarujú, že neoprávnené a kupované hlasy nie sú povolené! Do finále môžu postúpiť len finalisti s najvyšším počtom like. Na základe komunikácie s Facebook-om sme pristúpili na nový program sčítavania hlasov, ktorý sčítava len skutočný počet like a zabraňuje špekulatívnemu hlasovaniu. Chceme upozorniť blogerov, že kupovaním hlasov sa rozumie aj vyhlasovanie osobnej súťaže s podmienkou zaradenia do zlosovania až po hlasovaní v súťaži Bloger roka 2014.