Kritériá hodnotenia vo finále

O finalistoch rozhodne odborná porota súťaže. Zoznam porotcov nájdete TU.

Každý porotca na základe kritérií hodnotenia priradí každému blogerovi a blogerke body.

Vizuálna stránka blogu
(estetický pohľad, prehľadnosť blogu, hra s farbami, kvalita fotiek, ilustrácií či videí, logo, zaujímavé prvky na blogu)
0 až 10 bodov
Osobný vklad blogera
(názov blogu, informačná hodnota príspevkov, jedinečnosť, inovatívnosť, spoločenský prínos a nadčasovosť príspevkov)0 až 10 bodov
Kreativita slova
(pútavosť obsahu, schopnosť zaujať)

0 až 10 bodov
Interaktivita s publikom na blogu a na vlastných sociálnych médiách0 až 10 bodov

Koľko bodov môžu získať blogeri?

V 5 kategóriách Cestovanie, Ekonomika, spoločnosť a biznis, IT a inovácie, Móda, Život, umenie a kultúra môže každý bloger získať maximálne 400 bodov.

Blogeri v týchto 2 kategóriách: Gastronómia a Krása a zdravý životný štýl môžu získať maximálne 440 bodov.

  • Martin Korbelič bude hodnotiť iba kategóriu Gastronómia
  • Lucia Lucid Sládečková bude hodnotiť iba blogerky v kategórii Krása a zdravý životný štýl

V špeciálnej kategórii Najlepší blogerský príspevok budú príspevky hodnotené na základe týchto kritérií:

Osobný vklad blogera a kreativita slova
(pútavosť obsahu, schopnosť zaujať, titulok príspevku, informačná hodnota príspevku, jedinečnosť, inovatívnosť, spoločenský prínos a nadčasovosť príspevku)0 až 10 bodov

Výsledky súťaže budú oznámené 14. mája 2015 počas slávnostného galavečera v bratislavskom hoteli Arcadia a víťazom budú odovzdané tieto lákavé ceny.