Ukončenie hlasovania

shutterstock_stvorlistokZávratným tempom sa blíži koniec semifinále súťaže Bloger roka 2014. Dňa 10.4.2015 (o 9:00 hod.) bude hlasovanie ukončené.

Finalisti budú v krátkej dobe oslovení organizátorom súťaže a získajú viac informácií a harmonogram ďalších aktivít.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto súťaže. Ľuďom, ktorí svoj voľný čas investujú do tvorenia blogov, písania článkov zo svojho života, kuchyne či zo svojich ciest. Robíte to z lásky, bez nároku na honorár a to je na tom to pekné! Ako sa ukázalo aj počas tejto súťaže, Vašimi blogmi oslovujete veľkú skupinu ľudí, ktorí Vás pravidelne navštevujú. Preto Vám patrí veľká VĎAKA za to čo robíte!

V neposlednom rade musíme poďakovať aj partnerom, ktorí umožnili, aby táto súťaž vznikla. Na základe množstva mailov už dnes vieme, že vďaka tomuto projektu si Vaše blogy našli nových priaznivcov a týmto spôsobom ste sa mohli prezentovať čitateľom na Slovensku.

Preto blogujte aj naďalej a robte to, v čom ste dobrí!