Partner kategórie:
  • Nováčik
  • Andrea Winslow

    Pomáham podnikateľom a cieľavedomým ľuďom dostať sa rýchlejšie z bodu kde sú, do bodu kde chcú byť.

    Prekonávať zónu komfortu, hľadať vlastné riešenia na problémy, posilniť vnútornú motiváciu a sebavedomie.