1. Ako je možné nominovať blog?

Nominácia blogov prebieha od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 (09:00) prostredníctvom webovej stránky www.blogerroka.sk. Blog do súťaže môže byť nominovaný samotným blogerom, alebo akoukoľvek treťou osobou. Podmienkou na zaradenie blogu do zoznamu nominovaných blogov je vyplniť formulár „Nominuj blog“ na stránke www.blogerroka.sk a spĺňať všeobecné podmienky a pravidlá tejto súťaže. V rámci nominácie je potrebné uviesť:

 • presný názov blogu (prípadne podľa bodu V. §2 Všeobecných pravidiel a podmienok súťaže)
 • url link nominovaného blogu (vo formáte http://www.xyz.sk)
 • krátky popis blogu
 • vybrať 1 súťažnú kategóriu z ponúkaného menu
 • e-mail osoby, ktorá blog nominovala. Na tento e-mail bude zaslaná informácia o schválení/neschválení nominácie (e-mail nebude verejne publikovaný).
 1. Ako môžem hlasovať za obľúbený blog?

Hlasovať za nominované blogy v semifinále môže samotná blogerka/bloger, alebo tretia osoba počas trvania nominácie prostredníctvom hlasovacieho nástroja na stránke www.blogerroka.sk, ktorý sa nachádza pod profilom nominovaného blogu. Hlasovať môže, každý s funkčnou e-mailovou adresou. Na zadanú e-mailovu adresu vám bude doručený potvrdzovací link, ktorý je potrebné potvrdiť – až potom bude hlas pripočítaný.

Povinné údaje sú: E-mail a vyjadenie súhlasu s podmienkami súťaže.

U P O Z O R N E N I E: môže sa stať, že potvrdzujúci e-mail, ktorý je nevyhnutné potvrdiť kvôli pripočítaniu hlasu, sa môže ocitnúť v SPAMe!

 1. Je možne hlasovať za viacero blogov?

Odovzdať hlas je možné maximálne 10-krát. Maximálne 1 hlas v jednej kategórii.

 1. Hlasoval som za blog, ale nebol mi doručený mail s potvrdzovacím linkom, čo mám robiť?

Skúste hlasovať opäť, pokiaľ nebol ukončený celý proces čiže nebol Vám doručený mail a vy ste neklikli na potvrdzovací mail, nebolo zahlasované, tzn. mailovým kontom je možné opätovne odovzdať hlas.

 1. Prečo bola zamietnutá nominácia môjho blogu?

Medzi hlavné dôvody prečo nedošlo k akceptovaniu nominácie patrí:

 • Do súťaže môže byť nominovaný len aktívny blog, ktorý má minimálne jeden príspevok pridaný v období od 1. 1. 2016 až súčasnosť.
 • Ak na stránke bloguje viacero blogerov (3 a viac), je možné nominovať do jednotlivých kategórií len konkrétneho blogera, a to vtedy, ak na blogera odkazuje konkrétny URL link, kde je možné nájsť profil autora a jeho príspevky. V tomto prípade sa do názvu blogu v nominácií uvádza meno a priezvisko blogera, prípadne prezývka pod ktorou bloguje.

Príklady: http://jozkomrkvicka.blog.pravda.sk/, http://jozkomrkvicka.blog.sme.sk/, http://xyz.sk/author/jozkomrkvicka/,http://www.birdz.sk/webka/jozkomrkvicka/blog, http://www.blogovisko.sk/author/jozkomrkvicka, atď…

 • V prípade, ak sú na blogu uverejňované články 3 a viac blogerov a stránka je do súťaže nominovaná ako celok, alebo sa jedná o blog spravovaný firmou či organizáciou (blog je súčasťou komerčnej stránky) v rámci ktorého pravidelne uverejňujú svoje články osoby blízke firme/organizácii, takýto blog je možné nominovať len v kategórií „Firemný blog“.
 • Na blogu sú uverejňované tlačové správy, PR články, prebrané texty bez autorského vkladu, články s politickým kontextom, erotickým obsahom alebo články podnecujúce náboženskú či rasovú neznášanlivosť.
 1. Mám podozrenie na porušovanie pravidiel. Čo mám urobiť?

V prípade zisteného porušovania pravidiel súťaže Vám odporúčame zaslať print screen stránky, kde podľa vášho názoru došlo k porušeniu na adresu info@blogerroka.sk.

 1. Môj blog bol nominovaný a jeho nominácia bola schválená, no môj blog bol odstránený.

Odporúčame nás kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy info@blogerroka.sk. Je možné, že z Vašej strany došlo k porušeniu pravidiel. Poverený administrátor má nárok vyhotoviť print screen stránky kde došlo k porušeniu pravidiel a má právo blog bez upozornenia vyradiť zo súťaže. Autor vyradeného blogu môže požiadať o zaslanie print screenu, v ktorom administrátor zistil porušenie pravidiel.

 1. Čo sa rozumie pod pojmom „kupovanie hlasov“?

Kupovanie hlasov nie je dovolené. Kupovaním hlasov sa rozumie napr. vyhlasovanie súťaže (giveaway) kde jednou z podmienok zapojenia sa do giveaway je zahlasovanie v súťaži, ponúkanie finančnej/nefinančnej odmeny či iných výhod, ak bude za blog zahlasované v súťaži. Z tohto dôvodu odporúčame o súťaži informovať vždy v samostatných príspevkoch (postoch) či už na blogu, sociálnych sietiach alebo profiloch patriacich blogerovi a nespájať ich!

 1. Prečo do súťaže nie sú zaraďované politické blogy?

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na nenominovanie a nezaradenie blogu, v ktorom sú uverejňované články s politickým kontextom. Pod „politickým kontextom“ sa rozumie uverejňovanie komentárov k politickej situácií, vzťahom a činnosti, propagácia politických strán a jej členov/kandidátov. Súťaž Bloger roka je apolitická.

 1. Môj blog som nominovala v kategórií krása, po schváleni blogu z vašej strany a následnej publikácií v súťaži môj blog je zaradený k kategórií nováčik.

Do súťaže môže byť nominovaný len blog založený pred dátumom 1. 10. 2016. Vzhľadom na skutočnosť, že blog bol založený po tomto dátume (rozumej tým publikovanie prvého príspevku), blog bol zaradený do kategórie nováčik. Táto kategória je určená pre všetky novo vzniknuté blogy.

Ak máš ďalšie otázky, opýtaj sa nás na maili: info@blogerroka.sk