Partner kategórie:
  • IT, inovácie a biznis
    Financiepopravde.sk
  • Financiepopravde.sk

    Tento blog založil Ľubomír Špeťko, aby bojoval proti klamstvám, ktoré sú vo finančníctve na dennom poriadku. Chce pomôcť ozrejmiť fungovanie niektorých finančných produktov a odhaliť rúško tajomstva, ktoré nad nimi panuje.