BLOGER ROKA® 2017

  • Začiatok súťaže: 01. 04. 2017
  • Nominovanie blogov a verejné hlasovanie /semifinále/: 01. 04. 2017 (09:00) – 30. 04. 2017 (09:00)
  • Hlasovanie poroty /finále/: 01. 05. 2017 – 14. 05. 2017
  • Vyhlásenie výsledkov súťaže BLOGER ROKA® 2017 /galavečer/: 02. 06. 2017

BLOGGER ACADEMY 2017

1. ročník konferencie pre blogerov a marketingových manažérov

  • 02. 06. 2017 (piatok)

Organizátor súťaže: Content agency s. r. o.