Partner kategórie:
  • Život, umenie & kultúra
    iwonblog
  • iwonblog

    Blog je o všetkom, s čím sa na svojom túlaní autorka stretá v tomto svete – vnútornom, či tom úplne viditeľnom…Píše o smrti a bolesti i zármutku, o tých milých nežnôstkach, ktoré vychádzajú z úprimnosti detí… píše aj o neviditeľnom a predsa veľmi reálnom a hmatateľnom Bohu, ale o tom už v blogu.