Partner kategórie:
  • Život, umenie & kultúra
    MessageSK
  • MessageSK

    MessageSK je blog, ktorého prvým účelom bolo ukázať mladým ľuďom, že žiť je možné inak ako mainstreem. Dnes má však blog dve zložky – inšpiratívne blogy pre dievčatá, ktoré sú na ceste sa súcim životom v kapitole Žienky a pôvodný blog pre kresťanov.