Partner kategórie:
  • Nováčik
  • Mirka Langerová

    Blog neziskového sektora, v ktorom Mirka Langerová, štatutárny zástupca Dobrovoľníckeho centra Košického kraja opisuje problémy neziskového sektora, marginalizovaných skupín a dobrovoľníctva.
    Ide o pre média málo zaujímavé témy a tým pádom sa týmto blogom od októbra 2016 propagujú týmto blogom