Partner kategórie:
  • Život, umenie & kultúra
    Pavla Somorová
  • Pavla Somorová

    Život očami ženy, matky, vnímavej duše. Videné, počuté a zažité, vnímané a (po)cítené vkladá do poézie v sekcii „Bútľavá vŕba“ a do esejí v sekcii „Duša na dlani“.