Partner kategórie:
  • Život, umenie & kultúra
  • Selanniereader

    Povedať „MILUJEM KNIŽKY“ je asi trochu klišéovité a zveličené. Povedať, že rada čítam, neobsiahne hĺbku toho, čo skutočne cítim. Knihy (tie správne) sú pre mňa umením, ktoré stavia horizonty. Ktoré ukazuje svet v iných farbách, než sú tie bežné. Prechádzať po ich hrebeňoch je ako prechádzka….