Partner kategórie:
  • Cestovanie
    Vista Travellers
  • Vista Travellers

    Cestovanie môže, ale nemusí byť vždy v znamení turistických atrakcií. Cestovanie možno zasadiť do kontextu. V ňom sa z destinácií stávajú krajiny, z domorodcov konkrétni ľudia, z exotiky kultúra a z cestovateľských skúseností skutočný život. Vista Travellers je o cestovaní v kontexte pre každého.