BLOGER ROKA®  2017

Tento text obsahuje záväzné pravidlá súťaže BLOGER ROKA® 2017 (ďalej len „súťaž“).

I. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je zvoliť na základe verejného a odborného hlasovania najlepších slovenských blogerov za uplynulý rok. Autori víťazných blogov /bloger – youtuber – firemný blog/ získajú stanovené ceny.

Ceny súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.blogerroka.sk v rámci podstránky výhry.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Content agency s. r. o., so sídlom na adrese:

Pifflova 6, 851 01Bratislava, IČO: 50 487 191, IČ DPH: SK 20 20 34 65 37. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 113906/B.

III. Harmonogram súťaže

 • Začiatok súťaže: 01. 04. 2017
 • Nominovanie blogerov /semifinále/: 01. 04. 2017 – 30. 04. 2017 (09:00)
 • Finále: 02. 05. 2017 – 15. 05. 2017
 • Galavečer /vyhlásenie výsledkov súťaže BLOGER ROKA® 2017/: 02. 06. 2017 o 19:00 hod v Refinery Gallery.

VI. Súťažné kategórie

§1 V rámci súťaže môžu byť nominované blogy:

a/ v 10 hlavných kategóriách:

 1. Cestovanie
 2. IT, inovácie a biznis
 3. Gastronómia
 4. Krása
 5. Móda
 6. Zdravý životný štýl
 7. Život, umenie & kultúra
 8. Firemný blog
 9. Video blog
 10. Nováčik (blog založený po 01. 10. 2016)

V. Mechanika súťaže a podmienky

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s adresou na doručovanie v Slovenskej republike, ktorá v čase trvania súťaže spravuje blog (ďalej len “bloger”).

Na stránke www.blogerroka.sk sú používané hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán ako súčasť mechaniky súťaže. Organizátor súťaže nezodpovedáme za obsah poskytovaný na webových stránkach tretích strán a nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ktoré webové stránky tretích strán môžu spôsobiť.

§1 Blog

Pod blogom rozumieme webovú stránku so samostatným URL linkom, na ktorú pravidelne prispieva jednotlivec. Blog je pravidelne aktualizovaný on-line „osobný denník“. Ten, kto prispieva na blog, je bloger. Je to miesto kde bloger zdieľa svoje myšlienky a svoje vášne. Bloger na webovej stránke publikuje svoje názory, postrehy, fotky, videá, odkazy či komentáre prostredníctvom chronologicky (časovo) zoradených príspevkov. Blog môžu prevádzkovať aj firmy ako „firemný blog“.

Nevylučuje sa, ak je blog prevádzkovaný na sociálnom médiu: YouTube (platí len pre kategóriu VIDEO), Facebook (platí len pre kategóriu Gastronómia, za podmienky, že v rámci jednotlivých postov sú uverejňované celé recepty).

§2 Typy nominácií

a/ Do súťaže je možné nominovať blog iba do jednej z 10 hlavných kategórií (pozri bod VI. §1a). Podmienkou je, že z popisu stránky musí byť zrejmé, že ide o blog, do ktorého pravidelne prispieva jeden, maximálne dvaja blogeri. V popise (najčastejšie uvedené ako „o mne/o nás“) musí figurovať kto je autorom blogu. Autormi článkov musia byť len autor/autori uvedení v popise „o mne/o nás“. V tomto prípade sa do názvu blogu v nominácií uvádza názov blogu.

b/ V prípade, ak sú na blogu uverejňované články 3-och a viac blogerov a stránka je do súťaže nominovaná ako celok a jedná sa o blog spravovaný firmou či organizáciou (blog je súčasťou komerčnej stránky) v rámci ktorého pravidelne uverejňujú svoje články osoby blízke firme/organizácii, takýto blog je možné nominovať len v kategórií „Firemný blog“.

c/ Ak ide o blog/stránku, na ktorú prispieva viacero blogerov, je možné nominovať do jednotlivých kategórií len konkrétneho blogera, a to vtedy, ak na blogera odkazuje konkrétny URL link, kde je možné nájsť profil autora a jeho príspevky. V tomto prípade sa do názvu blogu v nominácií uvádza meno a priezvisko blogera, prípadne prezývka pod ktorou bloguje.

Príklady: http://jozkomrkvicka.blog.pravda.sk/ http://jozkomrkvicka.blog.sme.sk/, http://xyz.sk/author/jozkomrkvicka/, http://www.birdz.sk/webka/jozkomrkvicka/blog, http://www.blogovisko.sk/author/jozkomrkvicka, atď…

d/ Za podmienky ak blog bol založený po 01. 10. 2016 (založením sa rozumie publikovanie prvého článku na blogu) je možné nominovať blog v kategórií „Nováčik“. Táto kategória je určená pre všetky novo vzniknuté blogy.

§3 Aktívny blog

Do súťaže môže byť nominovaný len blog založený pred dátumom 1. 10. 2016 (uvedené neplatí pre kategóriu nováčik) a aktívny blog, ktorý má minimálne jeden príspevok pridaný v období 1. 1. 2016 – súčasnosť.

§4 Vylúčené blogy

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na nenominovanie a nezaradenie blogu, v ktorom sú uverejňované tlačové správy, komerčné správy, PR články, prebrané texty bez autorského vkladu, články s politickým kontextom, erotickým obsahom, hazardom alebo články podnecujúce náboženskú či rasovú neznášanlivosť.

§5 Nominácia blogov

Nominácia blogov bude prebiehať od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 prostredníctvom webovej stránky www.blogerroka.sk. Blog do súťaže môže byť nominovaný samotným blogerom, alebo treťou osobou.

Podmienkou na zaradenie blogu do zoznamu nominovaných blogov je vyplniť formulár „Nominuj blog“ na stránke  www.blogerroka.sk a spĺňať všeobecné podmienky a pravidlá tejto súťaže. Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.

V rámci nominácie je potrebné uviesť:

 • presný názov blogu (prípadne podľa bodu V. §2c meno blogera)
 • url link nominovaného blogu
 • krátky popis blogu
 • vybrať 1 súťažnú kategóriu z ponúkaného menu
 • e-mail osoby, ktorá blog nominovala. Na tento e-mail bude zaslaná informácia o schválení/neschválení nominácie (e-mail nebude verejne publikovaný).

Konkrétny blog s konkrétnou URL adresou môže byť nominovaný iba jeden raz, iba v jednej kategórii. Pod URL adresou sa rozumie adresa blogu, na ktorom bloger/blogerka uverejňuje svoje príspevky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť kategóriu nominovaného blogu. Zmena kategórie samotným blogerom je možná len jeden raz, a to do 48 hodín od zapojenia sa do súťaže, písomným požiadaním na e-mail: info@blogerroka.sk.

V prípade ak bol blog nominovaný treťou osobou, autor blogu vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže umiestnením banneru súťaže bloger roka, alebo publikovaním informácie o tom, že jeho blog bol nominovaný v súťaži bloger roka na svojom blogu, alebo sociálnych sieťach patriacim blogerovi.

Každá nominácia je posudzovaná! Schválenie nominovaného blogu nie je automatické. Informácia o schválení/neschválení nominácie bude zasielaná na e-mail osoby, ktorá blog nominovala prostredníctvom formulára na stránke súťaže.

§6 Semifinále súťaže a hlasovanie

Verejné hlasovanie nominovaných blogov bude prebiehať od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 prostredníctvom stránky www.blogerroka.sk.

Hlasovať za nominované blogy v semifinále môže samotná blogerka/bloger, alebo tretia osoba počas trvania nominácie prostredníctvom hlasovacieho nástroja na stránke www.blogerroka.sk, ktorý sa nachádza pod profilom nominovaného blogu. Odovzdať hlas je možné maximálne 10-krát. Maximálne 1 hlas v jednej kategórii.

Do finále postupuje 10 blogov z každej kategórie (neplatí pre kategóriu nováčik):

 • 9 blogov s najvyšším počtom hlasov v jednej kategórii získaných od širokej verejnosti,
 • 1 blog na základe získania divokej karty (Divokú kartu odovzdá porotca – odborník či známa osobnosť – ktorá na základe vlastného rozhodnutia udelí blogerovi šancu automaticky sa posunúť do finále. Zoskupenie poroty, ktorá udeľuje divokú kartu je odlišné od „Odbornej poroty“. Porotcovia, ktorý udeľujú divokú kartu sú zverejnení na stránke www.blogerroka.sk v časti Divoká karta. Rozhodnutie o udelení divokej karty bude zverejnené na stránke súťaže po ukončení verejného hlasovania.

Kategória nováčik je hodnotená samostatne a to prostredníctvom vybraných finalistov z minulých ročníkov súťaže BLOGER ROKAÒ (ďalej len „porotca – bloger“).. Hlasovanie širokej verejnosti má v tomto prípade len informatívny charakter a slúži ako podporný nástroj pre porotcov pri rozhodovaní. Každý porotca – bloger vyberie 10 blogov, ktoré postúpia do finále.

§7 Finále súťaže

Od 02. 05. 2017 – 15. 05. 2017 bude prebiehať finále.

Do finále súťaže postupuje maximálne 100 blogov, tj. 10 blogov z každej súťažnej kategórie s najvyšším počtom získaných hlasov od hlasujúcich vo verejnom hlasovaní alebo na základe udelenia divokej karty (uvedené neplatí pre kategóriu nováčik, kde výber blogov je realizovaný podľa pravidiel popísaných v §6).

O konečnom umiestení jednotlivých blogov v súťaži rozhoduje vo finále odborná porota. Porotca za príslušnú kategóriu vytvorí individuálny rebríček s umiestením jednotlivých blogov od prvého až po desiate miesto (v prípade rovnosti počtu bodov získaných od porotcov, rozhoduje počet hlasov získaných počas semifinále). Porotca hodnotí hlavne na základe týchto kritérií:

 • Osobný vklad blogera (informačná hodnota príspevkov, jedinečnosť, inovatívnosť, odbornosť a nadčasovosť príspevkov),
 • Kreativita slova (pútavosť obsahu, schopnosť zaujať),
 • Vizuálna stránka blogu (estetický pohľad, prehľadnosť blogu, hra s farbami, kvalita fotiek, ilustrácií či videí, logo, zaujímavé prvky na blogu) ,
 • Interaktivita s publikom na blogu a na sociálnych médiách patriacich k blogu.

Spriemerovaním jednotlivých rebríčkov porotcov sa určí umiestnenie blogov a tým sa utvorí rebríček top 10 blogerov v jednotlivých kategóriách, spolu je to 90 blogerov v 9 kategóriách.

Kategória nováčik je hodnotená samostatne a to prostredníctvom porotcov – blogerov. Každý porotca – bloger si vytvorí individuálny rebríček s umiestnením jednotlivých blogov od prvého až po desiate miesto. Spriemerovaním jednotlivých rebríčkov porotcov – blogerov sa určí umiestnenie blogov v kategórií Nováčik.

§8 Vyhlásenie výsledkov

Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 02. 06. 2017 počas galavečera v Refinery Gallery.. Výsledky súťaže a rebríček top 10 blogov pre jednotlivé kategórie budú následne zverejnené na stránke www.blogerroka.sk v časti Novinky.

Účasť na galavečere je dobrovoľná a pozvánku na galavečer získava top 10 blogerov z každej kategórie. Účasťou na galavečere je ale podmienené odovzdanie výhier získaných na základe umiestnenia v príslušnej kategórií (výhry sú zverejnené na stránke www.blogerroka.sk v časti výhry). Nárok na získanie výhry zaniká v prípade ak sa výherca nezúčastní na galavečere a cenu neprevezme osobne.  Finalista môže poveriť ďalšiu osobu, ktorá ho bude zastupovať na galavečere, a to tak, že do 01. 06. 2017 informuje organizátora, kto ho bude počas galavečera zastupovať a v jeho mene prevezme výhru.

Organizátor súťaže nie je povinný oznámiť výsledky iným spôsobom ako je uvedené v tomto bode.

§9 Komunikácia s organizátorom a koordinátorom súťaže

Na komunikáciu s organizátorom súťaže, zasielanie podnetov, odpovedanie na otázky slúži výhradne mailová adresa: info@blogerroka.sk a mobilné číslo +421 903 563 007.

Facebook page https://www.facebook.com/slovakbloggers/ ako aj facebook event https://www.facebook.com/events/1288509624596261/ slúži len na poskytovanie aktuálnych informácií či správ organizátorom súťaže. Z tohto dôvodu je pod príspevky zakázané pridávať komentáre, ktoré nesúvisia s daným príspevkom či súťažou. Pri zistení, že došlo k porušeniu tohto pravidla príspevok bude zmazaný administrátorom a pridávanie ďalších komentárov bude danému užívateľskému kontu zablokované.

VI. Ďalšie práva a povinnosti

§1 Čo sa nesmie:

 1. Akékoľvek príspevky účastníkov súťaže zaslané na zverejnenie na stránkach a sociálnych médiách súťaže nesmú obsahovať vulgárne výrazy, nesmú byť viditeľné a čitateľné logá konkurenčných spoločností, nesmie poškodzovať dobré mravy ani práva tretích osôb alebo byť akokoľvek v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Organizátor súťaže nie je povinný kontrolovať zaslané príspevky, je ale oprávnený kedykoľvek zmazať akýkoľvek príspevok odporujúci stanoveným pravidlám alebo ak je porušujúci, vyradiť účastníka zo súťaže.
 3. Za konanie porušujúce pravidlá súťaže je považované aj urážanie ostatných súťažiacich vulgárnymi výrazmi a poškodzovanie dobrých mravov, alebo práv ďalších súťažiacich.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas súťaže vyradiť zo súťaže nominovaný blog, a to hlavne z dôvodu kupovania hlasov. Poverený administrátor vyhotoví print screen stránky kde došlo k porušeniu pravidiel a má právo blog bez upozornenia vyradiť zo súťaže. Autor vyradeného blogu môže požiadať o zaslanie informácie na základe, ktorej došlo k vyradeniu blogu zo súťaže. Taktiež z dôvodu použiatia služieb generujúcich maily tzv. 10minútove maily, kde je zjavné, že mail bol vytvorený len za účelom odovzdania hlasu.
 5. Kupovanie hlasov nie je dovolené. Kupovaním hlasov sa rozumie napr.: vyhlasovanie súťaže (giveaway) kde jednou z podmienok zapojenia sa do giveaway je zahlasovanie v súťaži, ponúkanie finančnej/nefinančnej odmeny či iných výhod, ak bude za blog zahlasované v súťaži. Z tohto dôvodu odporúčame o súťaži informovať vždy v samostatných príspevkoch (postoch) či už na blogu, sociálnych sieťach alebo profiloch patriacich blogerovi a nespájať ich!

§2 Čo sa smie:

 1. Informovať o tom, že blog bol nominovaný v súťaži bloger roka je možné na svojom blogu či sociálnej sieti bez obmedzenia.
 2. Bloger je oprávnený pozvať svojich priateľov na hlasovanie alebo skopírovať link vedúci na ​​nominovaný blog. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za to, či a ako bloger podporu svojho blogu zháňa pomocou svojich sociálnych profilov a stánok alebo osobných stránok. Žiadame však blogerov, aby tak robili v rámci slušnosti.

Organizátor súťaže si vyhradzuje bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu blogera právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, pozastavenia, predčasného ukončenia alebo vylúčenie konkrétneho účastníka zo súťaže najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže zo strany blogera, z dôvodu podozrenia z nekalej manipulácie pri hlasovaní v súťaži alebo pri podozrení z iného škodlivého správania.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel kedykoľvek v priebehu trvania súťaže a to aj opakovane. Nárok na získanie výhry nemožno vymáhať súdnou cestou.

Nominovaním blogu na internetovej stránke súťaže dáva bloger organizátorovi súťaže územne neobmedzenú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na dobu 10 rokov na všetky spôsoby použitia zverejneného obrazového materiálu (rozumej: printscreen blogu). Organizátor súťaže je oprávnený použiť názvy blogov pre marketingové a iné obchodné účely, publikovať printscreen blogu v materiáloch určených na propagáciu v médiách a na internete a tieto materiály šíriť.

Finalista súťaže je povinný poskytnúť svoje osobné údaje dobrovoľne organizátorovi súťaže a súčasne mu udeľuje týmto súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracúvaním svojich osobných údajov ním poskytnutých v rámci súťaže a postúpiť ich tretím osobám. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikáciu informácií z tejto súťaže, vrátane mien a fotografií výhercov, a to bez ďalšieho súhlasu účastníka a bez finančných náhrad.

Finalista súťaže ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov a bude zaradený do databázy organizátora súťaže na dobu neurčitú s cieľom e-mailovej komunikácie po vyhodnotení súťaže, zasielania výhier, vypracovania interných analýz a v prípade výhry so zverejnením svojho mena, priezviska a názvu blogu na internetovej stránke www.blogerroka.sk. Bloger môže kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať.

Finalista súťaže súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť bezplatne jeho meno a poskytnuté fotografie v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch samostatne, alebo v spojení s produktmi organizátora súťaže na printových, TV, radio, online nosičoch a sociálnych médiách.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a bloger svojou účasťou, prípadne spôsobom bližšie popísaným v časti V. §5, vyjadruje súhlas s jej pravidlami.

Účasťou v súťaži prejavuje bloger/hlasujúci súhlas s tým, aby na ním poskytnutý e-mail (prostredníctvom nominačného formulára alebo formulára, ktorý je určený na hlasovanie), boli organizátorom súťaže zasielané obchodné oznámenia.V Bratislave dňa 28. 03. 2017


Na stránke www.blogerroka.sk sú používané nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení):

 •     Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
 •     Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko, ktoré sa zobrazí v dolnej časti obrazovky. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

Informácie zozbierané pomocou cookie poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Partnerom je spoločnosť Google. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU. Naša spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, v rámci ktorej sme zatiaľ neimplementovali inzertné funkcie.

Inzertné funkcie služby Google Analytics môže užívateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web môžete nájsť aj TU.

V rámci služby spoločnosti Google AdWords využívame funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie.

Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach.

Užívateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Používanie súborov cookies DoubleClick môže užívateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.