Partner kategórie:
  • Life
    Almost Bananas
  • Almost Bananas

    Poradové číslo: 196

    Almost Bananas zdieľajú krásy Slovenska so zvyškom sveta v angličtine. Prostredníctvom dokumentácie slovenských tradícií, jedál a miest môže kanadská emigrantka Naomi Huzovicová vyzdvihnúť zázrak slovenskej kultúry, ktorú mnohí Slováci považujú za samozrejmosť.