1. Ako je možné nominovať blog?

Nominácia blogov prebieha od 30. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (09:00) prostredníctvom webovej stránky www.blogerroka.sk. Blog do súťaže môže byť nominovaný samotným blogerom, alebo akoukoľvek treťou osobou. Podmienkou na zaradenie blogu do zoznamu nominovaných blogov je vyplniť formulár „Nominuj blog“ na stránke www.blogerroka.sk a spĺňať všeobecné podmienky a pravidlá tejto súťaže. V rámci nominácie je potrebné uviesť:

 • presný názov blogu (prípadne podľa §3 Všeobecných pravidiel a podmienok súťaže) / Instagram profilu
 • url link nominovaného blogu / Instagram profilu (vo formáte http://www.xyz.sk)
 • krátky popis blogu /Instagram profilu
 • vybrať 1 súťažnú kategóriu z ponúkaného menu
 • e-mail osoby, ktorá blog nominovala. Na tento e-mail bude zaslaná informácia o schválení/neschválení nominácie (e-mail nebude verejne publikovaný).
 1. Ako môžem hlasovať za obľúbený blog?

Hlasovať za nominované blogy v semifinále môže samotná blogerka/bloger, alebo tretia osoba počas trvania nominácie prostredníctvom SMS.

SMS hlasovanie je možné z územia Slovenskej republiky nasledovne: Stačí poslať sms v tvare BLOGER (medzera) poradové číslo blogera na číslo 6661. Cena spätnej SMS v rámci SR je 0,50 € s DPH. Z jedného telefónneho čísla je možné zahlasovať maximálne 5-krát.

SMS hlasovanie je možné z územia Českej republiky nasledovne: Stačí poslať sms v tvare BLOGER (medzera) poradové číslo blogera na číslo 87652. Cena spätnej SMS v rámci ČR je 13 Kč s DPH. Z jedného telefónneho čísla je možné zahlasovať maximálne 5-krát

 1. Je možne hlasovať za viacero blogov?

Z jedného telefónneho čísla je možné zahlasovať maximálne 5-krát v súťaži za jeden alebo viacero blogov.

4. Prečo mi neprichádza potvrdzujúca SMS?

Uisti sa, že tvoje telefónne číslo patrí do site mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky (6661), prípadne Českej republiky (87652). Ak Vám nebola doručená SMS informujúca o odoslaní hlasu, hlas nebol odovzdaný. K takejto situácií môže dôjsť v ojedinelých prípadoch napríklad z dôvodu preťaženia siete, výpadku signálu a pod.

 1. Prečo bola zamietnutá nominácia môjho blogu?

Medzi hlavné dôvody prečo nedošlo k akceptovaniu nominácie patrí:

 • Do súťaže môže byť nominovaný len aktívny blog, ktorý má minimálne 12 príspevkov pridaných v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017. Je to minimálny počet článkov potrebných na to, aby bolo možné relevantne zhodnotiť daný obsah vytvorený blogerom/blogermi.
 • Ak na stránke bloguje viacero blogerov (3 a viac), je možné nominovať do jednotlivých kategórií len konkrétneho blogera, a to vtedy, ak na blogera odkazuje konkrétny URL link, kde je možné nájsť profil autora a jeho príspevky. V tomto prípade sa do názvu blogu v nominácií uvádza meno a priezvisko blogera, prípadne prezývka pod ktorou bloguje.

Príklady: http://jozkomrkvicka.blog.pravda.sk/, http://jozkomrkvicka.blog.sme.sk/, http://xyz.sk/author/jozkomrkvicka/,http://www.birdz.sk/webka/jozkomrkvicka/blog, http://www.blogovisko.sk/author/jozkomrkvicka, atď…

 • V prípade, ak sú na blogu uverejňované články 3 a viac blogerov a stránka je do súťaže nominovaná ako celok, alebo sa jedná o blog spravovaný firmou či organizáciou (blog je súčasťou komerčnej stránky) v rámci ktorého pravidelne uverejňujú svoje články osoby blízke firme/organizácii, takýto blog je možné nominovať len v kategórií „Firemný blog“.
 • Na blogu sú uverejňované tlačové správy, PR články, prebrané texty bez autorského vkladu, články s politickým kontextom, erotickým obsahom alebo články podnecujúce náboženskú či rasovú neznášanlivosť.

Nominácia v špeciálnej kategórií Instagram roka musi splňať tieto podmienky:

 • ide o osobný profil,
 • profil na Instagrame má minimálne 20 tisíc sledovateľov (followerov),
 • z popisu profilu je zrejmé, že ide o slovenského vlastníka/autora,
 • obsah uverejňovaný na profile je autorský, a teda nie je možné nominovať profil, ktorý slúži len na repostovanie príspevkov od iných autorov.
 1. Mám podozrenie na porušovanie pravidiel. Čo mám urobiť?

V prípade zisteného porušovania pravidiel súťaže Vám odporúčame zaslať print screen stránky, kde podľa vášho názoru došlo k porušeniu na adresu info@blogerroka.sk.

 1. Môj blog bol nominovaný a jeho nominácia bola schválená, no môj blog bol odstránený.

Odporúčame nás kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy info@blogerroka.sk. Je možné, že z Vašej strany došlo k porušeniu pravidiel. Poverený administrátor má nárok vyhotoviť print screen stránky kde došlo k porušeniu pravidiel a má právo blog bez upozornenia vyradiť zo súťaže. Autor vyradeného blogu môže požiadať o zaslanie print screenu, v ktorom administrátor zistil porušenie pravidiel.

 1. Čo sa rozumie pod pojmom „kupovanie hlasov“?

Kupovanie hlasov nie je dovolené. Kupovaním hlasov sa rozumie napr. vyhlasovanie súťaže (giveaway) kde jednou z podmienok zapojenia sa do giveaway je zahlasovanie v súťaži, ponúkanie finančnej/nefinančnej odmeny či iných výhod, ak bude za blog zahlasované v súťaži. Z tohto dôvodu odporúčame o súťaži informovať vždy v samostatných príspevkoch (postoch) či už na blogu, sociálnych sietiach alebo profiloch patriacich blogerovi a nespájať ich!

 1. Prečo do súťaže nie sú zaraďované politické blogy?

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na nenominovanie a nezaradenie blogu, v ktorom sú uverejňované články s politickým kontextom. Pod „politickým kontextom“ sa rozumie uverejňovanie komentárov k politickej situácií, vzťahom a činnosti, propagácia politických strán a jej členov/kandidátov. Súťaž Bloger roka je apolitická.

 1. Môj blog som nominovala v kategórií krása, po schváleni blogu z vašej strany a následnej publikácií v súťaži môj blog je zaradený k kategórií nováčik.

Do súťaže môže byť nominovaný len blog založený pred dátumom 1. 10. 2017. Vzhľadom na skutočnosť, že blog bol založený po tomto dátume (rozumej tým publikovanie prvého príspevku), blog bol zaradený do kategórie nováčik. Táto kategória je určená pre všetky novo vzniknuté blogy.

Ak máš ďalšie otázky, opýtaj sa nás na maili: info@blogerroka.sk