Ocenenie najlepší WordPress blog

Okrem desiatich kategórii v súťaži BLOGER ROKA každoročne vyhlasujeme aj špeciálnu kategóriu – Najlepší WordPress blog v spolupráci s našim technologickým partnerom, spoločnosťou Webikon. Je to tímWordPress špecialistov, ktorí sa snažia posúvať celé odvetvie tejto platformy na Slovensku a v Česku.

Hodnotených bolo všetkých 100 blogov, ktoré postúpili do finále. Na základe vopred určených kritérií bolo vyselektovaných dvadsať najlepších, ku ktorým sa potom vyjadrilo viacero špecialistov vo firme. Medzi dôležité aspekty hodnotenia patrila bezpečnosť a rýchlosť webovej stránky, na ktorú kládli najväčší dôraz. Ocenenie najlepší WordPress blog získala foodblogerka Veronika z blogu Lenivá Kuchárka, ktorej sme odovzdali certifikát pri príjemnom rozhovore so zástupcom spoločnosti Webikon, Jánom Bočíncom.