filantropia BLOGER ROKA

Vďaka výťažku zo súťaže budú dovybavené 3 nemocnice apnoe monitormi

Počas semifinále štvrtého ročníka ankety BLOGER ROKA® 2018 bolo v rámci SMS hlasovania od verejnosti odovzdaných 19 092 hlasov, vďaka čomu mohol organizátor súťaže, Content agency, venovať Nadácii Križovatka darčekový šek na 3 416 Eur. Tento výťažok je postupne využívaný na zakupovanie monitorov dychu, ktoré sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS.
V projekte „Mamička dýcham“, ktoré zastrešuje Nadácia Križovatka, bolo Neonatologickej klinike – úseku neonatológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch pod vedením primárky MUDr. Klaudii Demovej, PhD. darovaných do dnešného dňa celkovo 10 monitorov dychu a ďalších 17 bolo odovzdaných 12. novembra 2018. Pričom 10 kusov mohlo byť zakúpených práve vďaka výťažku zo súťaže BLOGER ROKA 2018.

Ďalšie monitory dychu z výťažku z SMS hlasovania s ankete BLOGER ROKA poputujú už v priebehu novembra 2018 do Zvolena a bratislavského Ružinova.

„Nesmierne sa teším, že vďaka ankete o najlepších slovenkých influencerov, sa vyzbierali finančné prostredky, ktoré pomôžu novorodencom. Súťaž tak nabrala aj hlbší význam,“ uviedla zakladateľka súťaže Jana Malaga a dodala: „O väčší celospoločenský rozmer sa usilujem aj v ostatných projektoch, ktoré realizujem a plánujem realizovať. Vždy ma napĺňalo pomáhať a beriem to ako moje poslanie. Aj preto vznikol projekt BLOGER ROKA, Asociácia blogerov a vydala som knihu MAMA, mňam.“ 

Viac o SIDS

Počas prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant deathsyndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.  Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roku). Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne sa jedná o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov. Hlavným rizikovým faktorom je fajčenie matky, nižšia pôrodná hmotnosť (nedonosené deti, dvojčatá a pod). Akékoľvek sťaženie dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr. prikrývky, vankúš alebo hračky cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách atď. Tiež každé oslabenie detského organizmu (infekčné choroby, horúčky, zvracanie) a najmä choroby dýchacích ciest zvyšujú riziko SIDS.

Pre Váš pokojný spánok Vám pomáha monitor pre kontrolu dychu Vášho dieťaťa Babysense 2 Pro, ktorý monitoruje dýchanie dieťaťa, a pokiaľ príde k jeho zlyhaniu, upozorní Vás nato zvukovým a svetelným signálom. Prístroj Babysense nemôže predísť nepravidelnému dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.